Oferuję badania i analizy :

linia

t4
 • stan izolacji cieplnej budynków (ścian, stropów) i lokalizacja wad powodujących straty energii
 • występowanie zawilgoceń i lokalizacja miejsc ryzyka zagrzybienia, inspekcja montażu stolarki okiennej i lokalizacja nieszczelności
 • bezinwazyjna lokalizacja uszkodzeń instalacji CO i CWU, inspekcja drożności lub izolacji kanałów dymowych i kominów
 • prewencyjne przeglądy temperatur obciążonej instalacji  elektrycznej  (puszek, złącz, łączników)

t5
 • inspekcja (doraźna lub okresowa) instalacji elektrycznej pod kątem występowania przegrzań przewodów, złącz, łączników, gniazd, urządzeń rozdzielczych i kompensujących, itp.
 • inspekcja nagrzewania silników elektrycznych, przekładni, sprzęgieł, łożysk w ruchu, drożności zaworów
 • kontrola technologicznych urządzeń grzewczych, chłodniczych, reaktorów, zasobników itp

t6
 • badania izolacji chłodni, pieców, suszarek, instalacji mediów technologicznych itp.
 • kontrola szczelności i izolacji wielkogabarytowych stropodachów (lokalizacja zawilgoceń)
 • detekcja zagrożenia pożarowego w składowiskach materiałów podatnych na zjawiska  egzotermiczne

 • Opracowuję świadectwa charakterystyki energetycznej oraz audyt energetyczny do celów termomodernizacji (zwykle poszrzony o diagnostykę termowizyją przegród i instalacji).
 • Wykonuję badania szczelności (próby n50), badania komfortu cieplno-wilgotnościowego pomieszczeń.
 • Opracowuję audyt efektywności energetycznej obiektów i procesów technologicznych (m.in. do wnioskowania o "biały certyfikat" URE)
 Informacja o cenach