O termografii

linia

TERMOGRAFIA - technika detekcji niewidzialnego promieniowania cieplnego (podczerwieni) pozwalająca na elektroniczne zobrazowanie temperatur paletą barw widzialnych. Kamera termowizyjna ma matrycę najmniej 120x120 czujników pomiarowych o czułości ok. 0,07°C. Odpowiada to ponad 14 tysiącom punktów pomiarowych naraz! Po analizie komputerowej zarejestrowanych danych powstaje RAPORT z badań, opisujący wykryte anomalie cieplne, stawiający diagnozę i wnioski.

t1 t2 t3
Badania termograficzne stanu cieplno-wilgotnościowego budynków pomagają planować i kontrolować inwestycje termomodernizacyjne, zlokalizować awarie instalacji, wykryć wady instalacji elektrycznej.

Badania termograficzne instalacji i aparatury elektroenergetycznej to szansa na zapobieganie awariom a nawet tragediom; regularne kontrola termowizyjna wykrywa przegrzania zanim spowodują straty.

Badania termograficzne urządzeń przemysłowych to zapobieganie ich awariom, dbanie o bezpieczeństwo, jakość produktów i oszczędność energii.