Oferuję badania i analizy :

linia

t4
  • stan izolacji cieplnej budynków (ścian, stropów) i lokalizacja wad powodujących straty energii
  • występowanie zawilgoceń i lokalizacja miejsc ryzyka zagrzybienia, inspekcja montażu stolarki okiennej i lokalizacja nieszczelności
  • bezinwazyjna lokalizacja uszkodzeń instalacji CO i CWU, inspekcja drożności lub izolacji kanałów dymowych i kominów
  • prewencyjne przeglądy temperatur obciążonej instalacji  elektrycznej  (puszek, złącz, łączników)

t5
  • inspekcja (doraźna lub okresowa) instalacji elektrycznej pod kątem występowania przegrzań przewodów, złącz, łączników, gniazd, urządzeń rozdzielczych i kompensujących, itp.
  • inspekcja nagrzewania silników elektrycznych, przekładni, sprzęgieł, łożysk w ruchu, drożności zaworów
  • kontrola technologicznych urządzeń grzewczych, chłodniczych, reaktorów, zasobników itp

t6
  • badania izolacji chłodni, pieców, suszarek, instalacji mediów technologicznych itp.
  • kontrola szczelności i izolacji wielkogabarytowych stropodachów (lokalizacja zawilgoceń)
  • detekcja zagrożenia pożarowego w składowiskach materiałów podatnych na zjawiska  egzotermiczne