IRVIS dla budownictwa

linia

Badania termowizyjne w budownictwie polegają na zobrazowaniu rozkładu temperatury na powierzchni obiektu, zróżnicowanego ze względu na różnice w izolacyjności, pojemności cieplnej, pojawieniu się źródła ciepła, itp. Są metodą bezinwazyjną - nie niszczącą badanej powierzchni.

Oferuję usługi m.in. w zastosowaniu do :

  • bezinwazyjnej lokalizacji uszkodzeń instalacji CO (zwłaszcza podłogowych) i CWU
  • inspekcji stanu izolacji cieplnej budynków (ścian, stropów) i lokalizacji wad powodujących straty energii
  • kontroli występowania zawilgoceń i lokalizacji miejsc ryzyka zagrzybienia
  • inspekcji montażu stolarki okiennej i lokalizacji miejsc nieszczelności temperaturowej
  • inspekcji szczelności i/lub izolacji kanałów dymowych i kominów
  • prewencyjnego przeglądu temperatur obciążonej instalacji elektrycznej (puszek, złącz, łączników)