IRVIS dla utrzymania ruchu

linia

Kontrola termowizyjna jest niezwykle wydajnym, precyzyjnym i wiarygodnym narzędziem w planach prewencji utrzymania ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych. Daje Klientowi obiektywny raport o stanie termicznym krytycznych urządzeń produkcyjnych - zapewnia wczesne wykrycie anomalii i przeciwdziałanie awariom.

Oferuję prace pomiarowe i raportowe wykonywane jednorazowo albo okresowo (w ramach zakładowego planu utrzymania ruchu) obejmujące :

  • termograficzną inspekcję sieci i urządzeń elektrycznych ( transformatorów, izolatorów i złącz linii SN) itp
  • termograficzną inspecję zakładowej instalacji elektrycznej pod kątem występowania przegrzań przewodów, styków, urządzeń rozdzielczych i kompensujących, napędów itp.
  • kontrolę funkcjonowania technologicznych urządzeń grzewczych, chłodniczych, reaktorów, zasobników itp
  • kontrolę izolacji chłodni, pieców, suszarek, instalacji mediów technologicznych itp.