IRVIS w eksperymentach

linia

Możliwości zastosowania termowizji są ograniczone jedynie fizyką zjawisk promieniowania, właściwościami materii oraz wyobraźnią inżynierską eksperymentatora. Poniżej przedstawiam kilka możliwości wykraczających poza moje rutynowe procedury inspekcji termowizyjnej :

  • kontrola stanu izolacji wielkogabarytowych stropodachów (lokalizacja zawilgoceń)
  • detekcja zagrożenia pożarowego w składowiskach materiałów podatnych na zjawiska egzotermiczne (trociny, węgiel, miał, ..)
  • we współpracy z lekarzem weterynarii - wizualizacja rozkładu temperatur ciała koni, pozwalająca zlokalizować miejsca stanów zapalnych, niedopasowanie uprzęży, itp
  • zobrazowanie nagrzewania elementów roboczych (tarcz, wykładzin, łożysk, sprzęgieł, itp) lub pól grzewczych, do celów badawczych lub projektowych.

Na wszystkie pomysły w tym zakresie jestem optymistycznie otwarty . Zachęcam do kontaktu!